header

„Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Accesul romilor pe piața muncii - prioritatea noastră

Proiect cofinantat prin programul POSDRU 2007 – 2013, INVESTEȘTE ÎN OAMENI!
Axa 6 „Promovarea incluziunil sociale" Domeniul major de intervenţie 6.2
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conferința intermediară finală a proiectului

Joi, 27 august 2015, de la ora 16:00, UAT Comuna Florești în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL, a organizat în sala de conferințe a pensiunii Casa Zânelor din comuna Florești, ultima conferință intermediară, eveniment dedicat incluziunii sociale a romilor, conform strategiei de implementare a  proiectului strategic POSDRU ID 141585, DMI 6.2 cu titlul Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

La acest eveniment au participat membrii echipei de management a proiectului, membrii echipei de implementare, precum și cursanți implicați activ în desfășurarea proiectului. Printre cei prezenți s-a aflat și reprezentantul autorizat al beneficiarului proiectului, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Florești, respectiv primarul comunei, Horia Petru Șulea.

În cadrul acestui eveniment s-au discutat toate aspectele legate de desfășurarea și implementarea proiectului, de la debutul acestui proiect până în prezent. Printre subiectele abordate s-a pus în discuție și strategia de implementare a proiectului pe perioada finală aferentă proiectului, ținându-se cont de respectarea condițiilor de eligibilitate, preîntâmpinându-se astfel viitoarele posibile probleme ce pot apărea pe parcursul derulării finale a proiectului.

Date de contact pentru informații suplimentare privind acest proiect se pot obține de la:

Persoană de contact: Marius Manu, manager proiect, al proiectului ”Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră”, ID 141585, din cadrul proiectului DMI 6.2. – ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, adresa de e-mail: uatfloresti@yahoo.com, tel: 0752.341.569 sau Florin Otrocol, asistent manager, adresă de e-mail: uatfloresti@yahoo.com, tel: 0753.660.989. UAT Comuna Florești – Primăria Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, etaj 3.

Galerie Foto