header

„Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Accesul romilor pe piața muncii - prioritatea noastră

Proiect cofinantat prin programul POSDRU 2007 – 2013, INVESTEȘTE ÎN OAMENI!
Axa 6 „Promovarea incluziunil sociale" Domeniul major de intervenţie 6.2
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Către operatorii economici care desfășoară activități pe raza comunei Florești

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Florești, a finalizat următoarele proiecte “Măsuri active în vederea integrării pe piața muncii “ și “Accesul romilor pe piața muncii-prioritatea noastră”, finanțate de Uniunea Europeană prin Fondul Social European în calitate de beneficiar.
Conform planului activităților stabilite pentru implementarea și atingerea indicatorilor proiectului, UAT Comuna Florești deține o bază de date cu persoane calificate în următoarele meserii:

– Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
– Lucrător în alimentație
– Pavatori
– Lucrători în izolații
– Lucrători hotelieri
– Prelucrare lapte, carne, pește, conserve
– Inspector S S M
– Lucrător în structuri pentru construcții
– Lucrător instalator pentru construcții
– Agent dezinsecție, dezinfecție și deratizare
– Peisagist floricultor
– Lucrător în comerț

Oferim o bază de date cu persoane calificate în meseriile de mai sus pentru firmele care dețin posturi vacante și sunt interesate a angaja personal.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la Sediul Primăriei Florești.

Galerie Foto