header

„Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Accesul romilor pe piața muncii - prioritatea noastră

Proiect cofinantat prin programul POSDRU 2007 – 2013, INVESTEȘTE ÎN OAMENI!
Axa 6 „Promovarea incluziunil sociale" Domeniul major de intervenţie 6.2
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Prezentare

900 de persoane, dintre care 800 persoane de etnie romă și 100 din rândul personalului administrației publice locale beneficiază de programe de formare profesională și de specializare. Acestea sunt pregătite pentru meseriile de: lucrător în structuri pentru construcții – nivel I, agent dezinfecție/dezinsecție/deratizare – nivel I, muncitor plantații și amenajări spații verzi – nivel I, lucrător în comerț – nivel I, operator introducere, validare și prelucrare date – specializare, competențe civice – specializare.

 

  • Proiectul Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră, își propune să faciliteze incluziunea socială și profesională, a accesului la programe de pregatire și la măsuri specifice de sprijin pentru 900 participanți ( dintre care 800 de etnici romi și 100 persoane- personal al administrației publice locale), în scopul eliminării fenomenului de alienare socială și excluziune a acestor persoane care se confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum șomajul, lipsa de competențe sau competențe inadecvate în contextul realității sociale și economice aflată în continuă schimbare, venit redus, condiții de viață precare, discriminare socială.
  • Proiectul se axează pe trasarea unei căi care să contribuie la asistarea și consolidarea participării eficiente a persoanelor de etnie romă la viața economică și socială a comunității.

Galerie Foto