header

„Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Accesul romilor pe piața muncii - prioritatea noastră

Proiect cofinantat prin programul POSDRU 2007 – 2013, INVESTEȘTE ÎN OAMENI!
Axa 6 „Promovarea incluziunil sociale" Domeniul major de intervenţie 6.2
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneriat

Proiectul este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Florești în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL.

 

  • Comuna Florești este așezată la vest de municipiul Cluj-Napoca, învecinându-se cu comunile Baciu (nord), Gilău (vest) și Săvădisla (sud). Florești uleste o comună de categoria I, aflată în prezent într-o continuă dezvoltare ascendentă din punct de vedere economic. Autoritatea administrației publice este reprezentată de 17 consilieri și un delegat sătesc pentru satul Tăuși care lucrează alături de primar.

 

  • SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL s-a constituit în anul 2003 și în prezent este furnizor autorizat de formare profesională a adulților, specializat în domeniul serviciilor care desfășoară activități de training regional. S.C. INDUSTRIAL EURO STAR a dezvoltat și lucrează cu metodologii și proceduri specifice de recrutare și selecție. Totodată, societatea a proiectat, implementat și este permanent preocupată de îmbunătățtrea unui pachet integrat de servicii destinate evaluării personalului, programelor de training și dezvoltare organizațională, pachet bazat pe patru concepte cheie: întelegerea contextuală, analiza trend versus contexe relevante, soluții personalizate, follow-up proactiv, întelegând astfel unicitatea fiecărui individ și contribuția acestuia la unicitatea fiecărei organizații.

 

  • SC SIAB DEVELOPMENT SRL s-a înființat în anul 2008, creându-și rapid  imaginea unei companii care oferă un sprijin permanent autorităților publice locale și mediului de afaceri, avantajul său competitiv fiind expertiza completă pe care o oferă în proiectele investiționale. Mai precis, SIAB este locul unde iau forma atât studiile de fezabilitate, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, memoriile tehnice, cât și bugetele proiectelor, analizele financiare și de oportunitate sau dosarele de finanțare. Misiunea SIAB constă în exploatarea oportunităților de investiții și oferirea de soluții financiare și tehnice de consultanță și asistență de înaltă calitate, ținând cont de nevoile specifice fiecărui client, în perspectiva asigurării unei creșteri competitive și eficientizării mediului de afaceri din România, dar și în scopul recuperării decalajelor de dezvoltare dintre comunități și îmbunătățirii calității vieții locuitorilor.

 

Galerie Foto