header

„Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Accesul romilor pe piața muncii - prioritatea noastră

Proiect cofinantat prin programul POSDRU 2007 – 2013, INVESTEȘTE ÎN OAMENI!
Axa 6 „Promovarea incluziunil sociale" Domeniul major de intervenţie 6.2
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiective

OBIECTIVE PRINCIPALE:

  • Egalitate de şanse.
  • Dezvoltare durabilă.
  • Inovaţie şi TIC.
  • Abordare interregională.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Dezvoltarea și consolidarea capacității de ocupare pentru înlăturarea excluziunii sociale a 800 persoane de etnie romă, problematica esențială a acestor persoane ce constituie un fenomen multidimensional și multilateral. Activitățile proiectului sunt orientate, în primul rand, spre integrarea acestora pe piața muncii, la nivel internațional, un instrument esențial pentru incluziunea socială îl reprezintă consolidarea capacității de angajare și integrarea ocupațională.
  • Schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile și combaterea formelor de discriminare prin promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor.
  • Asigurarea cadrului necesar pentru integrarea socială și profesională a romilor, prin crearea unui mecanism interregional de asistență, care include două centre de incluziune socială, în vederea furnizării serviciilor personalizate pentru romi: informare, consiliere, formare profesională, activități motivatoare, asistență pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

Galerie Foto