header

„Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Accesul romilor pe piața muncii - prioritatea noastră

Proiect cofinantat prin programul POSDRU 2007 – 2013, INVESTEȘTE ÎN OAMENI!
Axa 6 „Promovarea incluziunil sociale" Domeniul major de intervenţie 6.2
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

A cincea conferință intermediară a proiectului

Miercuri, 29 aprilie 2015, UAT Comuna Florești în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL, a organizat, în sala de conferințe a pensiunii Casa Zânelor din comuna Florești, a cincea conferință intermediară, eveniment dedicat incluziunii sociale a romilor, conform strategiei de implementare a  proiectului strategic POSDRU ID 141585, DMI 6.2 cu titlul Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

 

La acest eveniment au participat membrii echipei de management a proiectului, membrii echipei de implementare, precum și cursanți implicați activ în desfășurarea proiectului. Printre cei prezenți s-a aflat și reprezentantul autorizat al beneficiarului proiectului, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Florești, respectiv primarul comunei, Horia Petru Șulea.

 

În cadrul acestui eveniment s-au discutat toate aspectele legate de desfășurarea și implementarea proiectului, de la debutul acestui proiect până în prezent.

 

Printre subiectele abordate s-a pus în discuție și strategia de implementare a proiectului pe perioada rămasă din cel de-al doilea trimestru aferent anului anului în curs, ținându-se cont de respectarea condițiilor de eligibilitate, preîntâmpinându-se astfel viitoarele posibile probleme ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

Galerie Foto